Hi, my name is Quang Tran aka Chop Tr.
Welcome to my blog.

My journey configuring Editors (featuring Vim/Neovim)

My journey configuring Editors (featuring Vim/Neovim)
My talk for LINE UIT 2023 about my experience with Neovim and how configuring it helps me learn more about Software Development and feel more enjoyment for what I am doing
Read more →

Religions: 5 tôn giáo phổ biến nhất thế giới

Trong mọi thời đại trong lịch sử con người đã tự hỏi, Chúng ta đến từ đâu? Mục đích của chúng ta trong thế giới là gì? Chuyện gì xảy ra với chúng ta sau khi chết? Tôn giáo là những hệ thống tín ngưỡng được phát triển và tiến hóa theo thời gian nhằm để giải đáp những bí ẩn vĩnh cửu này của con người.
Read more →

Developing a Roadmap for Implementing Local Language Models

Developing a Roadmap for Implementing Local Language Models
As the potential of AI becomes increasingly recognized, there is a growing demand for the implementation of Local Language Models (LLMs) in various organizations. This document aims to present a comprehensive plan to fulfill this requirement by outlining the available options and defining the objectives at each step of the system development process.
Read more →

AI: Tạo influencer bằng AI được không?

AI: Tạo influencer bằng AI được không?
Generative AI hiện cũng đang phát triển khá mạnh về tạo hình ảnh. Tháng rồi mình có trải nghiệm thử việc dùng AI để làm 1 nhân vật. Thử đặt mục tiêu là làm influencer đồ. Video này mình chia sẻ trải nghiệm sử dụng AI để tạo hình ảnh và một hướng dẫn nhanh setup lên 1 cái Colab để sử dụng Stable Diffusion.
Read more →

AI: Sơ lược về các phương pháp Prompting và Ứng dụng AI vào workflow

AI: Sơ lược về các phương pháp Prompting và Ứng dụng AI vào workflow
Trong video trước mình có đi tìm hiểu qua và trình bày về AI. Thì tháng vừa qua mình cũng đã làm được 1 số ứng dụng kha khá và áp dụng AI vào trong công việc hằng ngày. Video này sẽ chia sẻ ứng dụng mà mình đã thực hiện và những bài học về cách thức sử dụng AI. Đặc biệt là về các phương pháp Prompting.
Read more →

AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và Transformer

AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và Transformer
AI là một lĩnh vực mà mình cũng mới bắt đầu nghiên cứu đào sâu cho công việc hiện tại thôi. Mới tìm hiểu qua nó trong tháng vừa rồi thì thấy có nhiều điều thú vị trong việc tích hợp nó vào các hệ thống mà mình đang làm.
Read more →

Rust: Lập trình chạy độc lập - Concurrency Programming

Rust: Lập trình chạy độc lập - Concurrency Programming
Lập trình concurrency với Rust là một trải nghiệm khá thú vị. Trong video này mình ví dụ thử xử lý một tác vụ đơn giản là Hashing, áp dụng trong Blockchain Mining, để xem chương trình được tối ưu như thế nào khi sử dụng hết tất cả tài nguyên CPU.
Read more →

Rust: Chương trình đặt lệnh trên sàn giao dịch Binance

Rust: Chương trình đặt lệnh trên sàn giao dịch Binance
Lập trình với các sàn giao dịch là một trong những kiến thức miền khá là hữu dụng của một lập trình viên. Năm vừa rồi thì mình có cơ hội lập trình cho một dự án nhỏ với một nhóm trading ở Vietnam. Video này demo một chương trình cơ bản thực hiện việc đặt lệnh và kiểm tra tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Read more →

Rust: Lập trình API webhook

Rust: Lập trình API webhook
Rust là ngôn ngữ yêu thích của mình. Vừa rồi thì có phát triển 1 cái Webhook endpoint cho cá nhân sử dụng. Tích hợp Plex và TelegramAPI để gửi tin nhắn thông báo. Video sử dụng một số công cụ thường sử dụng trong lập trình như: Postman, Ngrok.
Read more →

CICD with Kubernetes

CICD with Kubernetes
Tiếp theo thực hành dựng cụm Kubernetes thì chạy các chương trình trên cụm cần 1 dây chuyền để tự động hóa và hệ thống hóa các chuỗi. Video này mình sử dụng Circle CI và ArgoCD để dựng lên một chuỗi CICD. Phục vụ cho việc release các ứng dụng do mình tự quản lý.
Read more →