Rust: Lập trình chạy độc lập - Concurrency Programming

Rust: Lập trình chạy độc lập - Concurrency Programming
Lập trình concurrency với Rust là một trải nghiệm khá thú vị. Trong video này mình ví dụ thử xử lý một tác vụ đơn giản là Hashing, áp dụng trong Blockchain Mining, để xem chương trình được tối ưu như thế nào khi sử dụng hết tất cả tài nguyên CPU.
Read more →

Rust: Chương trình đặt lệnh trên sàn giao dịch Binance

Rust: Chương trình đặt lệnh trên sàn giao dịch Binance
Lập trình với các sàn giao dịch là một trong những kiến thức miền khá là hữu dụng của một lập trình viên. Năm vừa rồi thì mình có cơ hội lập trình cho một dự án nhỏ với một nhóm trading ở Vietnam. Video này demo một chương trình cơ bản thực hiện việc đặt lệnh và kiểm tra tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Read more →

Rust: Lập trình API webhook

Rust: Lập trình API webhook
Rust là ngôn ngữ yêu thích của mình. Vừa rồi thì có phát triển 1 cái Webhook endpoint cho cá nhân sử dụng. Tích hợp Plex và TelegramAPI để gửi tin nhắn thông báo. Video sử dụng một số công cụ thường sử dụng trong lập trình như: Postman, Ngrok.
Read more →