AI: Sơ lược về các phương pháp Prompting và Ứng dụng AI vào workflow

AI: Sơ lược về các phương pháp Prompting và Ứng dụng AI vào workflow
Trong video trước mình có đi tìm hiểu qua và trình bày về AI. Thì tháng vừa qua mình cũng đã làm được 1 số ứng dụng kha khá và áp dụng AI vào trong công việc hằng ngày. Video này sẽ chia sẻ ứng dụng mà mình đã thực hiện và những bài học về cách thức sử dụng AI. Đặc biệt là về các phương pháp Prompting.
Read more →

AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và Transformer

AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và Transformer
AI là một lĩnh vực mà mình cũng mới bắt đầu nghiên cứu đào sâu cho công việc hiện tại thôi. Mới tìm hiểu qua nó trong tháng vừa rồi thì thấy có nhiều điều thú vị trong việc tích hợp nó vào các hệ thống mà mình đang làm.
Read more →