Trong video trước mình có đi tìm hiểu qua và trình bày về AI. Thì tháng vừa qua mình cũng đã làm được 1 số ứng dụng kha khá và áp dụng AI vào trong công việc hằng ngày. Video này sẽ chia sẻ ứng dụng mà mình đã thực hiện và những bài học về cách thức sử dụng AI. Đặc biệt là về các phương pháp Prompting.