Trong mọi thời đại trong lịch sử con người đã tự hỏi, Chúng ta đến từ đâu? Mục đích của chúng ta trong thế giới là gì? Chuyện gì xảy ra với chúng ta sau khi chết? Tôn giáo là những hệ thống tín ngưỡng được phát triển và tiến hóa theo thời gian nhằm để giải đáp những bí ẩn vĩnh cửu này của con người.